• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE)

Ngày đăng: 23/07/2020
Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.
     Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.
 
     Dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc trung tâm Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty.
 
     Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Lê Quốc Hưng, Q. Tổng giám đốc MIE chủ trì Hội nghị.
 
    Tại Hội nghị, Đồng chí Đậu Huy Ngọc Linh, Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.  
 
    Sau khi nghe Phó Tổng giám đốc Đậu Huy Ngọc Linh trình bày nội dung Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020; Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, các ý kiến của Chủ tịch/Tổng giám đốc các đơn vị, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về nội dung thảo luận của hội nghị, qua phân tích và đánh giá các ý kiến, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:
 
    1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
     Mặc dù có ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã nỗ lực tìm mọi biện pháp vượt khó, chủ động và linh hoạt đối phó với tình hình dịch bệnh, không gián đoạn sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Sáu tháng cuối năm, đề nghị toàn Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực, có giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2020 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
 
    2. Công tác quản trị doanh nghiệp
   - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ nhằm nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
   - Tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh (lợi nhuận) và thu nhập cho người lao động.
 
   3. Công tác tài chính
   - Tập trung xử lý các khoản nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ phải thu khó đòi.
   - 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty đã thực hiện xong việc giám sát tài chính năm 2019 tại các công ty con. Đề nghị các công ty con thực hiện nghiêm túc các kết luận tại báo cáo giám sát tài chính tại đơn vị mình.
  - Các đơn vị chủ động và thực hiện chế độ báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ đúng quy định và đáp ứng yêu cầu chất lượng.
 
   4. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu
   Để thực hiện việc tái cơ cấu toàn Tổng công ty theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở ý tưởng đề xuất phương án tái cơ cấu đã được lãnh đạo Tổng công ty trình bày, đề nghị các đơn vị xem xét và đóng góp ý kiến gửi về Tổng công ty trước ngày 27/7/2020 để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh phương án, báo cáo Bộ Công Thương.
 
   5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
   Tổng công ty ủng hộ và khuyến khích các đơn vị đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên do nguồn lực tài chính còn hạn chế, việc đầu tư cần phải được chọn lựa, cân nhắc kỹ và phải đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như hiệu quả kinh tế của việc đầu tư, mua sắm tài sản mới.   
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 

 
Quang cảnh Hội nghị


 
Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

 
Đ.c Lê Quốc Hưng, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty
phát biểu kết luật Hội nghị 
 

 
Đ.c Trần Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 

 
Đ.c Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc 
Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Đ.c Nguyễn Ngọc Hùng, Phó tổng giám đốc
- Phụ trách Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Đ.c Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Công ty Mecanimex phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Đ.c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Công ty Technoimport phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Đ.c Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc 
Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Đ.c Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc
 Công ty CP Dụng cụ số 1 phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Đ.c Lê Huy Hải, Giám đốc Công ty ISC phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 

 
Đ.c Trịnh Minh Thạnh, Giám đốc Nhà máy Quy chế Từ Sơn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498