• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng: 20/02/2023
Sáng ngày 10/01/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Sáng ngày 10/01/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 những tháng đầu năm hoạt động sản xuất kinh doanh của MIE tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: tình hình dịch bệnh Covid-19 phát triển mạnh tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là trong ba tháng đầu năm tại Hà Nội; giá nguyên vật liệu đầu vào trong đó có sắt, thép nguyên liệu đầu vào chính của MIE tăng cao; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát toàn cầu cũng như tại Việt Nam liên tục tăng, tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế.

Từ giữa năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, thế giới dần phục hồi nhưng còn chậm, không đồng đều, chưa thật sự vững chắc. Mặc dù Việt Nam chủ trương chính sách sống chung với dịch để khôi phục lại toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội nhưng do nhiều yếu tố bất lợi trên thế giới như xung đột quân sự Nga – Ucraina vẫn chưa chấm dứt và Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách Zero Covid nên giá cả nguyên vật liệu đầu vào vẫn có biến động lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa được khôi phục. Bên cạnh đó lạm phát, tỷ giá và lãi suất tăng cao, nhất là những tháng cuối năm cũng gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của MIE.

Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch HĐQT MIE phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Việc thay đổi chức vụ lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn công tác cán bộ của MIE mặc dù được sự thống nhất cao từ cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người lao động song ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời các đồng chí mới được bổ nhiệm cũng cần có thời gian để tiếp cận công việc, đảm bảo sự ổn định và xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo MIE cũng như sự cố gắng phấn đấu, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của MIE dần ổn định và đạt được kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Hợp nhất Tổng công ty
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước thực hiện 1099,3 tỷ đồng, bằng 114,3% năm 2021, đạt 124,3% kế hoạch năm 2022.
- Tổng doanh thu ước thực hiện 1337,1 tỷ đồng, bằng 108,6% năm 2021, đạt 124,5% kế hoạch 2022. Doanh thu sản xuất công nghiệp ước thực hiện 1075,3 tỷ đồng bằng 111,8% năm 2021, đạt 121,6% kế hoạch năm 2022.
- Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 15,86 triệu USD, bằng 99,1% năm 2021, đạt 163,5% kế hoạch năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 0,98 triệu USD, bằng 37,2% năm 2021, đạt 32,6% kế hoạch 2022.
- Do gặp phải nhiều yếu tố bất lợi đã tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty. Đồng thời với khoản lợi nhuận âm của Công ty Technoimport lên tới hơn -20,93 tỷ đồng do phải xử lý các tồn tại cũ của Công ty trước khi khi chuyển về MIE dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2022 Hợp nhất MIE lần đầu tiên bị âm -15,98 tỷ đồng sau nhiều năm hoạt động (kế hoạch năm là 2,3 tỷ đồng).
- Tổng công ty có 959 lao động, với mức thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2022 là 10,62 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,4% năm 2021, đạt 104,3% kế hoạch năm 2022.

*Công ty Mẹ
- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp ước đạt 253,7 tỷ đồng, bằng 70,6% năm 2021, đạt 111,8% kế hoạch năm 2022.
- Tổng doanh thu ước đạt 292,1 tỷ đồng, bằng 57,4% năm 2021, đạt 107,0% kế hoạch năm 2022.
- Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 8,22 triệu USD, bằng 99,4% năm 2021, đạt 316,2% kế hoạch năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 0,15 triệu USD, bằng 8,7% năm 2021, đạt 7,7% kế hoạch năm 2022. Giá trị nhập khẩu giảm mạnh là do năm 2022 Công ty Mẹ hạn chế các hợp đồng nhập khẩu dầu nhớt với các đối tác.
- Lợi nhuận trước thuế ước 0,42 tỷ đồng, bằng 144,3% năm 2021, đạt 42,0% kế hoạch năm 2022.
- Thu nhập bình quân lao động Công ty mẹ ước thực hiện năm 2022 là 17,05 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,8% năm 2021, đạt 105,3% kế hoạch năm 2022.

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2022 so với kế hoạch MIE đều cơ bản hoàn thành. Tuy có một số chỉ tiêu của năm 2022 chưa được như kỳ vọng đặt ra do các yếu tố khách quan, song với tình hình hoạt động rất nhiều khó khăn, bất lợi thì kết quả trên là sự nỗ lực của MIE trong năm.
 
Ông Phạm Thành Đông - Tổng giám đốc MIE phát biểu tại Hội nghị
 
Với nhận định năm 2023 vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, MIE xây dựng kế hoạch với mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. 

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế và đăng ký kế hoạch năm 2023 của các công ty con. 

Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, MIE cần phải thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 
 
  1. Triển khai giao kế hoạch cho các đơn vị thành viên, Cơ quan MIE và các Chi nhánh để các đơn vị ngay từ đầu năm tập trung mọi nguồn lực thực hiện để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký;
  2. Tập trung thực hiện công tác tái cơ cấu triệt để các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chung của MIE.
  3. Các đơn vị thành viên tăng cường hợp tác lẫn nhau để phát huy thế mạnh hợp nhất của MIE để cùng nhau phát triển và ổn định, góp phần vào sự phát triển chung bền vững của MIE.

Lãnh đạo MIE trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các đơn vị có thành tích trong hoạt động SXKD năm 2020

Tổng giám đốc MIE tặng giấy khen của MIE cho các đơn vị đạt kết quả cao trong hoạt động SXKD năm 2022
 

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498