• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị Tổng kết - Giao ban năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE)

Ngày đăng: 22/01/2020
Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết giao ban năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.
Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết giao ban năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.
 
Dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty.
 
Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty.
 
Nội dung Hội nghị:
1. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.
2. Tổng kết hoạt động năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.
3. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và chào mừng 30 năm thành lập Tổng công ty
 
Tại Hội nghị, sau khi nghe Phó Tổng giám đốc Phạm Thành Đông trình bày Báo cáo nội dung Tổng kết năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020; Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, các ý kiến của Chủ tịch/Tổng giám đốc các đơn vị, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về nội dung thảo luận của Hội nghị.
 
Sau khi phân tích và đánh giá các ý kiến, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau
 
1. Đánh giá về kết quả công tác năm 2019
1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: 6/7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó chỉ tiêu xuất khẩu tăng 17,6% so với năm 2018, tăng 17,6% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế tăng 16,3% so với năm 2018, tăng 3,3% so với kế hoạch năm; thu nhập bình quân tăng 10,1% so với năm 2018, tăng 7,6% kế hoạch năm. Riêng chỉ tiêu nhập khẩu không đạt kế hoạch
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị: đa phần tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các chỉ tiêu, cơ cấu sản phẩm bám sát theo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được được phê duyệt.
 
1.2. Công tác quyết toán cổ phần hóa
- Hiện nay Tổ thẩm tra quyết toán Cổ phân hóa Bộ Công Thương đang thực hiện thẩm tra quyết toán tại 04 đơn vị, trong đó 03 đơn vị đã có biên bản, 01 đơn vị đang đợi hoàn thành biên bản.
- Công tác quyết toán cổ phần hóa: chưa đạt yêu cầu.
 
1.3. Công tác thoái vốn
Công tác thoái vốn năm 2019: thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ; thoái vốn đầu tư tại các công ty con: có nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, cần phải có sự sửa đổi, điều chỉnh về pháp lý, nên công tác thoái vốn không hoàn thành kế hoạch, chưa xác định được thời hạn hoàn thành.
 
1.4. Công tác quản trị tài chính
- Công tác giám sát tài chính của Tổng công ty tại các đơn vị tiếp tục được thực hiện và hoàn thành. Đã ban hành văn bản đánh giá và chỉ đạo đối với từng đơn vị về các nội dung giám sát.
-Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc giám sát tài chính đối với Tổng công ty trong 02 năm 2017, 2018.
- Công tác quản trị tài chính của Tổng công ty, của các đơn vị đã có chuyển biến tích cực: đã được lãnh đạo các đơn vị xác định rõ tầm quan trọng, đã chủ động bám sát các nội dung để chỉ đạo, tích cực xử lý, giải quyết các tồn tại, bước đầu có kết quả.
 
1.5. Định hướng phát triển của Tổng công ty và các đơn vị: đã được Bộ Công Thương, Đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT đã phê duyệt, ban hành.
 
1.6. Thực hiện các kết luận của Tổng công ty tại các buổi làm việc tại đơn vị:
Các đơn vị đã chủ động và nghiêm túc thực hiện các kết luận của Tổng công ty. Các nội dung, nhiệm vụ được yêu cầu đã có kết quả, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
2. Xây dựng kế hoạch năm 2020
2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh
a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được xây dựng dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực thực tế của Tổng công ty và các đơn vị cũng như Định hướng phát triển, Kế hoạch sản xuất 05 năm đã được phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 
Hợp nhất toàn Tổng công ty
- Tổng doanh thu: 1.320 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 840 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 840 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 5,5 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 4,0 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,1 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Công ty mẹ
- Tổng doanh thu: 470 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 390 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 390 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,0 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu là 2,2 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 3,0 triệu USD.
- Thu nhập bình quân 17,6 triệu đồng/người/tháng.
 
b) Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị tích cực, tập trung chủ động chỉ đạo, thực hiện theo các nội dung chính sau:
- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại Công ty mẹ, tại các đơn vị.
- Kiên trì, bám sát thực hiện 5 giải pháp đã nêu trong Báo cáo để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế pháp lý về công tác quản lý, quản trị Tổng công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính tại Công ty mẹ, tại các đơn vị.
 
c) Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trình HĐQT để báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
 
3. Phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 30 năm thành lập Tổng công ty
Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020 và chào mừng 30 năm thành lập Tổng công ty, Tổng công ty và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch liên tịch số 28/KHLT-MIE-CĐ ngày 08/01/2020.
 
Các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch liên tịch đã ban hành, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, thiết thực, có hiệu quả.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty
phát biểu kết luận Hội nghị
 
Đ.c Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019
 
Đ.c Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV
XNK Sản phẩm cơ khí phát biểu ý kiển tại Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV
Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ số 1
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Đình Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đá mài Hải Dương
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Trịnh Minh Thạnh, Giám đốc Nhà máy Quy chế Từ Sơn
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
Phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 30 năm thành lập Tổng công ty
 
Đ.c Nguyễn Khắc Hải trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương
cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
 
Đ.c Trần Quốc Toản trao Bằng khen
của Bộ Công Thương và tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Tổng công ty
 
Đ.c Nguyễn Khắc Hải trao Bằng khen
của Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498