• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị Tổng kết giao ban năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 16/01/2021
Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết giao ban năm 2020.
Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết giao ban năm 2020.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, Phó các phòng, ban, Giám đốc trung tâm Tổng công ty và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty.
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Lê Quốc Hưng, Q. Tổng giám đốc MIE chủ trì Hội nghị.
 
Nội dung Hội nghị:
1. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.
2. Tổng kết hoạt động năm 2020, dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2021.
 
Tại Hội nghị, sau khi nghe Phó Tổng giám đốc Phạm Thành Đông trình bày Báo cáo nội dung Tổng kết năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021; Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, các ý kiến của Chủ tịch/Tổng giám đốc các đơn vị, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về nội dung thảo luận của Hội nghị.
 
Sau khi phân tích và đánh giá các ý kiến, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:
 
A. Đánh giá về kết quả công tác năm 2020
 
1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19, song các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã nỗ lực tìm mọi biện pháp vượt khó, chủ động và linh hoạt đối phó với tình hình dịch bệnh, không gián đoạn sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp 1.135,6 tỷ đồng, đạt 133,6% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu 1.372,4 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp 1.124,9 tỷ đồng, đạt 132,2%% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 6,24 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch năm sau điều chỉnh.
- Thu nhập bình quân người lao động 10,0 triệu đồng/người, đạt 110,5% kế hoạch năm. Phần lớn các đơn vị đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu nhập bình quân người lao động, ngoại trừ Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Công ty Cơ khí Hà Nội).
 
2. Công tác quyết toán cổ phần hóa
Tổ thẩm tra quyết toán cổ phần hóa của Bộ Công Thương vẫn đang tiến hành công tác thẩm tra quyết toán cổ phần hóa. Đối với Công ty Cơ khí Hà Nội, Tổ thẩm tra chưa phát hành Biên bản quyết toán cổ phẩn hóa do còn có vướng mắc.
 
Năm 2021, Tổng công ty tiếp tục tích cực phối hợp với Tổ thẩm tra quyết toán cổ phần hóa để hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa.
 
3. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu
a) Công tác thoái vốn:
- Thoái vốn nhà nước tại Công ty Mẹ: Tổng công ty đã trình Bộ Công Thương Phương án sắp xếp, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Bộ chưa có văn bản trả lời.
- Thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị: có nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý từ năm 2019, đến năm 2020 vẫn chưa được tháo gỡ. Năm 2021, Tổng công ty tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại các đơn vị.
 
b) Công tác tái cơ cấu:
Tái cơ cấu Công ty Xây lắp công nghiệp và Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. Tháng 12/2020, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết đình chỉ nhiệm vụ Giám đốc CN đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú và giao Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh kể từ ngày 01/01/2021.
 
4. Công tác tài chính
Các đơn vị đã duy trì tốt công tác quản lý công nợ và không để phát sinh thêm nợ xấu.
 
Tiếp tục tập trung xử lý các khoản nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ phải thu khó đòi để từng bước xử lý triệt để công nợ còn tồn đọng.
 
Đã thực hiện xong việc giám sát tài chính năm 2019 tại các công ty con. Đề nghị các công ty con thực hiện nghiêm túc các kết luận tại báo cáo giám sát tài chính tại đơn vị mình.
 
5. Công tác quyết toán dự án hoàn thành
Hai đơn vị là Công ty Cơ khí Hà Nội và Công ty Cơ khí Quang Trung đã có Tờ trình kèm hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án. Tổng công ty đang tiến hành xem xét, cho ý kiến.
 
B. Xây dựng kế hoạch năm 2021
 
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh
a) Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được xây dựng dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo của Tổng công ty cũng như các đơn vị với các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến như sau:
 
+ Hợp nhất toàn Tổng công ty
- Tổng doanh thu: 1.032 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 875 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 875 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 11,0 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 2,6 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,1 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 9,7 triệu đồng/người/tháng.
 
+ Công ty Mẹ
- Tổng doanh thu: 440 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 396 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 396 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu là 8,0 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 2,0 triệu USD.
- Thu nhập bình quân 18,0 triệu đồng/người/tháng.
 
b) Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã nêu, đề nghị lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị chủ động chỉ đạo theo 05 giải pháp đã nêu tại Báo cáo. Đồng thời căn cứ vào đặc điểm hoạt động của từng đơn vị chủ động đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình từng đơn vị.
 
2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
- Tổng công ty ủng hộ và khuyến khích các đơn vị đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu hoạt động doanh nghiệp. Việc đầu tư mới nên cân nhắc dựa trên nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do nguồn lực tài chính còn hạn chế, việc đầu tư cần phải được chọn lựa, cân nhắc kỹ và phải đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như hiệu quả kinh tế của việc đầu tư, mua sắm tài sản mới.
- Quyết toán Dự án di dời của Công ty Cơ khí Hà Nội và Dự án nhà kho của Công ty Cơ khí Quang Trung: hoàn thành xong trong năm 2021.
 
3. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu, quyết toán cổ phần hóa
- Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến về Phương án sắp xếp, thoái vốn, sẽ tổ chức triển khai các công việc tiếp theo. Tiếp tục việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị.
- Trong năm 2021 sẽ xử lý dứt điểm việc tái cơ cấu tại Công ty Xây lắp công nghiệp và Công ty Technoimport.
- Tích cực phối hợp với Tổ thẩm tra quyết toán cổ phần hóa để hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Đ.c Lê Quốc Hưng, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
Đ.c Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020
 
Đ.c Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Ngọc Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Đình Lợi, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mecanimex phát biểu ý kiến
 
Đ.c Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu ý kiến
 
Đ. c Trịnh Minh Thạnh, Giám đôc Nhà máy Quy chế Từ Sơ phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Hữu Bắc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cp Đá mài Hải Dương
phát biểu ý kiến
 
Đ.c Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty phát biểu ý kiến
 
Đ.c Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu ý kiến
 
Ban Lãnh đạo Tổng công ty nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương khen thưởng Tổng công ty năm 2019
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương
cho Tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019
 
Đ.c Lê Quốc Hưng, Q.Tổng giám đốc trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498