• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 31/01/2018
Ngày 24/01/2018 tại Thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.
Ngày 24/01/2018 tại Thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.
 
Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và Trưởng Ban Tổ chức nhân sự.
 
Tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Toản –Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã điểm lại một số nội dung quan trọng như: kết quả cuộc họp tổng kết toàn ngành Công thương do Thủ tướng Chính phủ chủ trì ngày 15/01/2018; tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng công tác năm 2018; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; một số vấn đề cần chú trọng là công tác cổ phần hóa, thoái vốn và công tác quyết toán cổ phần hóa; đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017.
 
Các thành viên dự họp đã cùng nhau đóng góp, trao đổi ý kiến về các nội dung: rà soát, xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty trong 05 năm tới; các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 và hoàn chỉnh các thể chế, văn bản pháp quy ban hành trong Tổng công ty nhằm quản trị doanh nghiệp ngày một hiệu quả.
 
Thay mặt Ban Tổng giám đốc, đồng chí  Nguyễn Khắc Hải – thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty cám ơn Hội đồng quản trị đã kịp thời giải quyết, ban hành các nghị quyết xử lý các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của Tổng công ty đạt được các kết quả trong năm 2017, tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty. Đồng chí mong muốn năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động Tổng công ty để hoàn thành tốt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
 
Một số hình ảnh của hội nghị
 
Quang cảnh hội nghị
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Phó bí thư Đảng ủy -Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498