• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 27/07/2022
Sáng ngày 20/7/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty và sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Thừa lệnh Hội đồng quản trị, Bà Lê Thị Minh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty đã công bố Quyết định số 555/QĐ-MIE-HĐQT ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty bổ nhiệm Ông Phạm Thành Đông, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 30/6/2022.
 
Đ/c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Thành Đông
         

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Trần Quốc Toản đánh giá đồng chí Phạm Thành Đông là cán bộ có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, có khả năng điều hành Tổng công ty vượt qua khó khăn. Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Thành Đông lãnh đạo đội ngũ cán bộ nhân viên đoàn kết, gắn bó với Tổng công ty cùng nhau nỗ lực phấn đấu xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.  

Đồng chí Phạm Thành Đông, Tổng giám đốc Tổng công ty trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty. Nhận thức đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ đối với cá nhân và xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết thống nhất thực hiệm nhiệm vụ chung trong toàn Tổng công ty để Tổng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Sau Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Tổng công ty đã tổ chức Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, nhất là trong 3 tháng đầu năm tại Hà Nội. Hiện tại dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế thế giới dần phục hồi nhưng chậm, không đồng đều, chưa thật sự vững chắc. Giá nguyên vật liệu đầu vào trong đó sắt, thép, nguyên liệu đầu vào chính của Tổng công ty tăng cao. Bên cạnh đó xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát toàn cầu cũng như tại Việt Nam liên tục tăng, tạo ra những thách thức, rủi ro cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
 
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Trần Quốc Toản
và Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Thành Đông chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, các ý kiến của các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch, Tổng giám đốc các đơn vị và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Thành Đông đã kết luận chỉ đạo các giải pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

2. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, khách hàng, tổ chức tín dụng trong công tác thu hồi vốn, thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý nhất. Quán triệt và nâng cao tinh thần tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với toàn thể cán bộ, nhân viên;

3. Sắp xếp mô hình quản trị Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật tại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của Công ty Mẹ vào các đơn vị thành viên;

4. Lên kế hoạch tái cơ cấu triệt để 03 đơn vị: Công ty Technoimport, Công ty Xây lắp công nghiệp, Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh để không ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498