• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo bán thanh lý xe ô tô

Ngày đăng: 14/05/2021
Thông báo bán thanh lý xe ô tô Mitsubishi Jolie biển kiểm soát 29A - 533.44, là tài sản của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật, đã qua sử dụng. Thông tin chi tiết xin mời xem:
Thông báo bán thanh lý xe ô tô Mitsubishi Jolie biển kiểm soát 29A - 533.44, là tài sản của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật, đã qua sử dụng. Thông tin chi tiết xin mời xem:
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498