• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu gói thầu số 4 "Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện" - Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày đăng: 24/07/2018
Thông báo gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu gói thầu số 4 "Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện" - Dự án nhà máy Nhiệt điện
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã Thông báo mời thầu - Gói thầu số 4 "Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện".
 
Tổng công ty thông báo gia hạn phát hành Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu Gói thầu số 4 như sau:
1. Thời gian tiếp tục phát hành Hồ sơ mời thầu: đến trước 14 giờ 00 ngày 06/8/2018 (trong giờ hành chính).
2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 06/8/2018.
3. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 06/8/2018.
 
Các nội dung khác không thay đổi.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498