• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Lê Quốc Hưng

Ngày đăng: 20/04/2020
Căn cứ Công văn số 2691/BCT-TCCB, ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận đề nghị chuyển giao Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cho Ông Lê Quốc Hưng;
          Căn cứ Công văn số 2691/BCT-TCCB, ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận đề nghị chuyển giao Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cho Ông Lê Quốc Hưng;
 
          Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-MIE-HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.
 
          Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lê Quốc Hưng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.
 
 
          Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498