• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 01/07/2022

Căn cứ Công văn số 3616/BCT-TCCB ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đối với Ông Phạm Thành Đông;

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-MIE-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Phạm Thành Đông, Người đại điện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Phạm Thành Đông tới các cơ quan, đơn vị để biết phối hợp công tác.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây!

         

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498