• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 05/03/2021
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Căn cứ Công văn số 717/BCT-TCCB, ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương về việc chủ trương bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
 
Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-MIE-HĐQT ngày 23/02/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
 
Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-MIE-HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2021.
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lê Quốc Hưng - Tổng giám đốc Tổng công ty để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp công tác.
 
 
          Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498