• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời thầu - Gói thầu số 4 "Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện" thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày đăng: 06/07/2018
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu số 4 “Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện” thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu số 4 “Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện” thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
 
Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên. Các Nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc liên hệ:
- Trung tâm Quản lý sản xuất và Kinh doanh 2 - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 02438252498/02439362986
 
Nội dung chính của gói thầu như sau:
1. Bên mời thầu: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
2. Tên Gói thầu: Gói thầu số 4 “Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện”
3. Dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
4. Nguồn vốn: Vốn tạm ứng, vốn dự án.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
7. Thời gian bán HSMT: từ  09:00 ngày 26/06/2018 đến 14:00 ngày 16/07/2018 
8. Địa điểm: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Giá bán: 2.000.000 VND.
10. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 16/07/2018
11. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.
12. Số tiền bảo đảm dự thầu: 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
13. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498