• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời thầu - Gói thầu TV01 "Tư vấn xác định giá khởi điểm" thuộc Kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 06/07/2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu TV01 “Tư vấn xác định giá khởi điểm” thuộc kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu TV01 “Tư vấn xác định giá khởi điểm” thuộc kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
 
Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên. Các Nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc liên hệ:
- Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 02438252498/02439348351
 
Nội dung chính của gói thầu như sau:
1. Bên mời thầu: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
2. Gói thầu: Gói thầu TV01: “Tư vấn xác định giá khởi điểm”
3. Dự án: Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ việc thoái vốn.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
7. Thời gian bán HSMT: từ 09:00 ngày 21/06/2018 đến 9:00 ngày 11/07/2018 
8. Địa điểm: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Giá bán: 500.000 VND
10. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 11/07/2018 
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498