• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Dụng cụ số 1

Ngày đăng: 26/11/2021
          Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP thông báo thay đổi nhân sự là lãnh đạo Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 như sau:
          1. Ngày 04/8/2021 Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 theo Quyết định số 26/QĐ-TJC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 và được cử là Đại diện phần vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 theo Quyết định số 1017/QĐ-MIE-HĐQT ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
          2. Ngày 15/10/2021 Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết số 32/NQ-TJC-HĐQT và được cử lại là Đại diện vốn, phụ trách bộ phận Đại diện phần vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 theo Quyết định số 1017/QĐ-MIE-HĐQT ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
          Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498