• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 26/07/2017
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017  (MIE) và kết hợp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Cù Ngọc Phương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua liên kết xây dựng nhà máy Thủy điện Lai Châu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tại Trụ sở Tổng công ty.
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017  (MIE) và kết hợp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Cù Ngọc Phương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua liên kết xây dựng nhà máy Thủy điện Lai Châu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tại Trụ sở Tổng công ty.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí là: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn,Trưởng các phòng (ban), Giám đốc Trung tâm Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên và đơn vị phụ thuộc.
           
Hội nghị đã thảo luận các nội dung chính như sau:
1. Tình hình tái cơ cấu, tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty
2. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh  6 tháng đầu năm 2017, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.
3. Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.
4. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin khi Tổng công ty trở thành công ty đại chúng.
 
Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT MIE trao bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và tặng hoa
cho đồng chí Cù Ngọc Phương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc  Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
 
Đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Trưởng ban Kinh tế- Kế hoạch-Kỹ thuật
trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
và đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Tổng Giám đốc điều hành Hội nghị

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498