• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2022

Ngày đăng: 30/01/2023
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2022;
2. Văn bản số 052/CV-MIE-TCKT ngày 30/01/2023 giải trình chênh lệch số liệu của Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2022.
Trân trọng.

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498