• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Ngày đăng: 27/04/2021
Kính gửi: các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông:
Trân trọng.

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498