• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công ty CP Xây lắp đường ống và bồn bể dầu khí (PVC PT)

Ngày đăng:
Công ty CP Xây lắp đường ống và bồn bể dầu khí (PVC PT) là thành viên Liên danh PVC PT-MIE-VIETTRONIC thực hiện gói thầu “ Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, vận chuyển đến công trường, lắp đặt, kiểm tra thử nghiệm, bàn giao và bảo hành Hệ thống thải tro xỉ” nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
  • Địa chỉ: số 35G, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu
  • Điện thoại: 064 3835872
  • Fax: 064 3835883

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498