• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Ngày đăng:
Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) là đối tác liên danh với MIE thực hiện các Dự án Nhà máy thuỷ điện Pleikrông, A Vương, Buôn Kuốp, Bản Chát. VINAINCON còn là khách hàng của MIE trong một số công trình như dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - Thái Nguyên....
  • Địa chỉ: Tòa nhà số 5 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
  • ĐT: (84) (04) 35142145
  • Fax: (84) (04) 38560629
  • Email: headoffice@vinaincon.com
  • Website: www.vinaincon.com.vn/

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498