• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công ty TNHH Việt Lào

Ngày đăng:
Công ty TNHH Việt Lào là Chủ đầu tư dự án “Cải tạo và nâng công suất dây chuyền sản xuất bột thạch cao chất lượng cao β từ 10.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm” và dự án“ cung cấp dây chuyền sản xuất bột thạch cao chất lượng cao α công suất 10.000 tấn/năm” và dự án “ cung cấp dây chuyền  sản xuất bột thạch cao chất lượng cao α  công suất 10.000 tấn/năm”
  • Địa chỉ: Huyện Xebangfai, tỉnh KhamMouane, Lào.
  • Điện thoại/Fax:  0085 651 260129

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498