• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Máy công cụ

Máy công cụ
Máy khoan bàn
Máy khoan bàn
Máy khoan bàn K612.
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498