• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Máy công cụ

Máy công cụ
Máy phay
Máy phay
Máy phay KF-70, KF-120, F250 X 900.
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498