• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Máy công cụ

Máy công cụ
Máy tiện chuyên dùng
Máy tiện chuyên dùng
Máy tiện chuyên dùng SS-25, SD-45.
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo hải Phòng.
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498