• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Chi bộ Văn phòng Tổng công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày đăng: 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Chi bộ Văn phòng Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Bí
Ngày 11/01/2021, tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Chi bộ Văn phòng Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Lê Quốc Hưng, Phó bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Chi ủy viên và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
 
Trong năm vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình mưa lũ kéo dài, song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty, cùng sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, chi bộ Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu  vượt 63% kế hoạch năm, các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt 100%, thu nhập bình quân của người lao động tăng ~3%, đạt mức bình quân 19.5 triệu đồng/người/tháng, là đơn vị có mức thu nhập cao nhất của Tổng công ty.
 
Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo của chi ủy có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, được thể hiện qua một số các mặt công tác sau:
- Chi bộ được đánh giá xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nhất là việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty và khối Cơ quan. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt trong những giai đoạn có sự thay đổi về  nhân sự cao cấp của Tổng công ty, để có định hướng dư luận đúng đắn, giúp cho người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII  gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động.
- Công tác chỉ đạo các tổ chức đoàn thể sâu sát, kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức này phát huy được tốt vai trò, chức năng của mình góp phần xây dựng tổng công ty phát triển toàn diện, bền vững.
- Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm về chất lượng không chạy theo số lượng
 
* Một số các chỉ tiêu chính năm 2021
1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Tổng doanh thu: 390 tỷ đồng.
+ Doanh thu sản xuất công nghiệp: 353 tỷ đồng.
+ Kim ngạch xuất khẩu: 9,48 triệu USD.
+ Kim ngạch nhập khẩu: 2,02 triệu USD.
+ Thu nhập bình quân: 19 triệu đồng/người/tháng.
 
2. Công tác Đảng.
+ Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Phấn đấu 100% các đồng chí cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.
+ Phấn đấu số đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng từ 1-2 đồng chí.
 
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư và đồng chí Phó bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh:
1. Chi bộ phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là nêu cao tính gương mẫu của người lãnh đạo, người đảng viên; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, kịp thời giải đáp những ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động.
2. Công tác phát triển đảng viên phải đi vào thực chất, đảm bảo chất lượng, gắn công tác phát triển Đảng với chiến lược nâng cao nguồn nhân lực tại Cơ quan và Tổng công ty.
3. Tăng cường công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.
4. Tăng cường công tác tìm kiếm đơn hàng; mở rộng thêm các lĩnh vực, thị trường mới, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.
5. Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, nhất là người lao động làm việc tại các công trường.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị
 
Đ.c Trần Thị Thu Trang, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị
 
Đ.c Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSXKD2 phát biểu ý kiến
 
Đ.c Hoàng Văn Tôn, Phó giám đốc - phụ trách Trung tâm QLSXKD1 phát biểu ý kiến
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng Bằng khen
cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
Đ.c Lê Quốc Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty
tặng Bằng khen cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498