• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng công ty máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày đăng: 03/03/2020
Ngày 03 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.Chi bộ Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2023
Ngày 03 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.Chi bộ Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2023
 
Tham dự Đại hội có  đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng  bộ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Nguyễn Khắc Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc MIE; Lê Huy Hải, Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng MIE.
 
Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Chi bộ Văn phòng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu  Nghị quyết Đại hội đề ra, sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, việc làm và thu nhập người lao động được đảm bảo và có mức tăng trưởng hàng năm từ 5-7%, nội bộ cơ quan đoàn kết. Trong nhiệm kỳ vừa qua hầu hết các đảng viên đều thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt động tại chi bộ và sinh hoạt hai chiều tại địa phương; công tác an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được thực hiện theo đúng quy định
 
Một số nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2023
- Tập trung nghiên cứu nắm vững Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhằm xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường củng cố chỉnh đốn Đảng, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn  nhà nước của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty.
- Tạo sự ổn định và phát triển bền vững, khẳng định được thương hiệu MIE trên thị trường.
- Giữ vững tốc độ tăng trưởng từ 5-7%/năm, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
 
Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

Các chỉ tiêu
ĐV Tính
Năm 2020
Năm 2021
Năm 2022
Năm 2023
Tổng doanh thu Tỷ.đ
360
380 400 420
Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ
3,00
3,4 3,64 3,9
Số lao động
Người
72 75 78 80
Thu nhập b/q
Tr.đ/ng/th 14 14,5 15 15,5
(Số liệu Công ty mẹ Tổng công ty)
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hải,  Tổng giám đốc Tổng công ty  đã biểu dương sự  nỗ lực làm việc của từng đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Hoạt động của Chi bộ có liên quan trực tiếp đến hoạt động của các đơn vị thành viên, do đó, chương trình hoạt động, công tác xây dựng và phát triển Đảng rất quan trọng, định hướng cho hoạt động của Tổng công ty. Trong  nhiệm kỳ vừa qua Tổng công ty  đã cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như  thực hiện công tác  cổ phần hóa tổng công ty và các đơn vị thành viên,  thực hiện công tác quản trị theo mô hình công ty cổ phần, thoái vốn, cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị phụ thuộc. đồng thời vẫn phải phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện đa dạng hóa các mặt hàng, nhận thầu các hợp đồng dự án trong và ngoài nước, tăng cường sản xuất các sản phẩm xuất khẩu. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo Chi bộ, Ban điều hành phối kết hợp thực hiện các công tác liên quan, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt, sản xuất kinh doanh phải có lãi là mục tiêu không chỉ của Văn phòng Tổng công ty mà của các đơn vị thành viên Tổng công ty.
 
Đối với phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2020-2023, đề nghị:
-  Đảng viên chú trọng công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để có thể đảm nhiệm các vị trí công việc từ thấp đến cao.
- Đảng viên nêu gương từ công tác chuyên môn đến đời sống, xã hội.
- Chi bộ chú trọng công tác quy hoạch cán bộ từ cấp phòng, ban đến lãnh đạo cơ quan và toàn Tổng công ty.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhấn mạnh:
- Với tư cách là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ: Nhất trí với các báo cáo Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.
- Với tư cách là Bí thư Đảng bộ: Ghi nhận công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc, trang trọng, chuẩn bị văn kiện đại hội kỹ càng, đầy đủ, có đánh giá công tác của Đảng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công tác của Đảng là công tác tư tưởng chính trị và công tác cán bộ, đánh giá hoạt động của Đảng trong thời gian qua, Chi bộ cần chú trọng công tác cán bộ, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cán bộ để luôn chủ động trong công tác cán bộ và đề nghị Chi bộ:
+ Xây dựng đề án cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2023 đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn nhân sự theo quy định.
+ Nhiệm kỳ 2020-2023 thực hiện nhiệm vụ làm tốt công tác tư tưởng chính trị đối với Đảng viên để thời gian tới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chủ trương Bộ Công Thương giao sau giai đoạn triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.
+ Chi bộ cùng với Ban Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng công ty.
 
Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 như sau:
1. Đồng chí Trần Thị Thu Trang: Bí thư Chi bộ
2. Đồng chí Đinh Hồng Mai: Phó bí thư Chi bộ.
3. Đồng chí Vũ Trung Kiên: Chi ủy viên.
 
Một số hình ảnh tại Đại Hội

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Phó bí thư Đảng bộ Cơ quan, thành viên HĐQT,
Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng bộ Cơ quan,
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng bộ Cơ quan,
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498