• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Xây dựng, xây lắp

Xây dựng, xây lắp
Cống, kè
Cống, kè
Thi công xây lắp các công trình thủy lợi: kè sông, kè biển, cống...
Ảnh công trình kè bao, cống của Công ty Cổ phần Điện, Xây lắp Quảng Nam
 
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498