• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Xây dựng, xây lắp

Xây dựng, xây lắp
Trạm bơm
Trạm bơm
Thiết kế, chế tạo, thi công xây lắp các trạm bơm.
Ảnh trạm bơm Triều Dương, Tỉnh Hải Hưng. 
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498