• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Xây dựng, xây lắp

Xây dựng, xây lắp
Nhà xưởng
Nhà xưởng
Xây dựng, xây lắp nhà xưởng của các nhà máy công nghiệp, các công trình công nghiệp và dân dụng.
Ảnh xưởng chế biến lương thực Bạc Liêu.
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498