• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Xây dựng, xây lắp

Xây dựng, xây lắp
Công trình xây dựng dân dụng
Công trình xây dựng dân dụng
Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng.
Ảnh công trình trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Nam của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam (CEM).
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498