• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty cổ phần Dụng cụ số 1

Ngày đăng: 24/05/2017

Tổng mức đầu tư: 122,312 tỷ đồng.
 
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 
Mục tiêu của Dự án: Đầu tư di chuyển, cải tạo máy móc thiết bị hiện có tại 108 Thanh Xuân - Hà Nội đến cơ sở mới cùng với trang bị thêm máy móc thiết bị chuyên dùng, đầu tư nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ tại địa điểm mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
 
Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2011.

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498