• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn -Giai đoạn 1

Ngày đăng: 24/05/2017

Tổng mức đầu tư: 144,94 tỷ đồng
 
Địa điểm: Khu công nghiệp Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 
- Mục tiêu Dự án:
+ Di chuyển Nhà máy Quy chế Từ Sơn từ trung tâm thị xã về khu công nghiệp Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.
+ Đầu tư cơ sở sản xuất mới đồng bộ; cải tạo và sắp xếp lại các thiết bị sẵn có và đầu tư bổ sung các thiết bị mới để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
 
Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối năm 2013.
 

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498