• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới - Công ty Cơ khí Quang Trung

Ngày đăng: 24/05/2017

Tổng mức đầu tư: 145,365  tỷ đồng
 
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
 
+ Đầu tư xây dựng một cơ sở sản xuất tại địa điểm mới để di chuyển cơ sở sản xuất hiện có tại 360 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhằm ổn định và mở rộng phát triển sản xuất, giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sống tại khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội.
 
+ Tạo điều kiện để đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có và đầu tư chiều sâu, bổ sung một số máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, thu hút khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
 
Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 05 năm 2016

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498