• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Di chuyển, mở rộng sản xuất Công ty Cơ khí Hà Nội tại địa điểm mới - Giai đoạn 1

Ngày đăng: 24/05/2017

Tổng mức đầu tư: 629,7 tỷ đồng.
 
Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Thành - Bắc Ninh.
 
Mục tiêu của dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xưởng cơ khí lớn, xưởng kết cấu thép, nhà tổng kho, bãi cổng trục 20tấn, nhà hành chính và các công trình phụ trợ phục vụ việc di dời, nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
 
Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối năm 2014.

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498