• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổng đông bất thường năm 2024

Ngày đăng: 23/01/2024
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Trân trọng thông báo: 

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Dự kiến 15/3/2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Ngày 15/02/2024
Chi tiết xin mời xem:  Nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 23/01/2024 đính kèm

Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498