• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 21/03/2023
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo:
1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty: Dự kiến ngày 23/6/2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 22/5/2023.
Chi tiết xin mời xem:  Nghị quyết số 08/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/3/2023.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498