• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đảng bộ cơ quan MIE tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng: 31/05/2016
Ngày 11/7/2016, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả hoạt động công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì Hội nghị.

1. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: 6 tháng đầu năm 2016 tình hình kinh tế xã hội đã có những bước phục hồi nhất định, tuy nhiên trong lĩnh vực sản xuất cơ khí vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng đó là hoàn thành công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công; thực hiện công tác di dời, sắp xếp lại sản xuất; thực hiện việc thoái vốn tại một số đơn vị; sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tuy nhiên bằng sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, Ban lãnh đạo tổng công ty cũng như các đơn vị cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, cụ thể:
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 566,64 tỷ đồng bằng 77,73% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 40,78% kế hoạch năm 2016.
- Tổng doanh thu 771,97 tỷ đồng bằng 83,75% cùng kỳ năm 2015, đạt 38,66% kế hoạch năm 2016. Doanh thu sản xuất công nghiệp là 526,57 tỷ đồng bằng 72,23% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 39,22% kế hoạch năm 2016.
- Kim ngạch xuất khẩu 1,34 triệu USD bằng 165,43% cùng kỳ năm 2015, đạt 100,75 kế hoạch năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu 1,8 triệu USD bằng 46,39% cùng kỳ năm 2015, đạt 22,5% kế hoạch năm 2016. 
 
2. Về công tác cán bộ.
Đến thời điểm hiện nay công tác cán bộ tại cơ quan tổng công ty cũng như các đơn vị cơ sở đã được bổ nhiệm đầy đủ các chức danh theo đúng quy định.
 
3. Công tác xây dựng Đảng.
Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đã chỉ đạo tổng công ty thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ tham gia các chức vụ lãnh đạo theo quy định.
Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng tại các chi bộ cơ sở, đảm bảo cả về chất lượng và số lượng; chỉ đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn va nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và tổng công ty.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498