• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ cơ quan tổng công ty Máy & TBCN tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng: 25/05/2017
Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì cuộc họp.
 
Ngày 27/12/2016, tại trụ sở Tổng công ty số 7A Mạc Thị Bưởi, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành ( mở rộng) tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 
Trong năm 2016, bên cạnh những chuyển biến tích cực của nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,đời sống, việc làm của người lao động tại Tổng công ty. Trước tình hình đó Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã đề ra nhiều giải pháp, tích cực chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng, đặc biệt là công tác cổ phần hóa và công tác chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại các đơn vị cơ sở và Tổng công ty.
 
Đảng bộ Cơ quan MIE đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; Bên cạnh việc lãnh đạo xây dựng Đảng về công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên luôn được quan tâm; công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú và linh hoạt hơn, việc phổ biến và định hướng công tác tư tưởng trước sự kiện quốc tế, trong nước tương đối nhanh chóng và đầy đủ hơn. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đề cao, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững. Công tác chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng bộ MIE chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo nhằm xây dựng các đoàn thể vững mạnh; các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên luôn có những cải tiến về nội dung và phương thức hoạt động, làm vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục công nhân viên chức lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan; gắn bó sâu sát cơ sở, chăm lo thiết thực đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tại các đơn vị.
 
Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:
Đảng bộ cơ quan đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng “ Trong sạch, vững mạnh” 
- 03 chi bộ đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh”
- 02 chi bộ “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”
- 01 chi bộ “ Hoàn thành nhiệm vụ”
Có 73 đảng viên được đánh giá, xếp loại:
- 08 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- 40 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ
- 23 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ
- 01 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498