• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị người lao động năm 2022 Công Ty CP Dụng Cụ Số 1

Ngày đăng: 22/01/2022
Ngày 22 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP Dụng cụ số 1, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động nhằm phát huy quy chế dân chủ trong Công ty, tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; đồng thời tạo ra cơ chế giám sát để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý;
Ngày 22 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP Dụng cụ số 1, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động nhằm phát huy quy chế dân chủ trong Công ty, tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; đồng thời tạo ra cơ chế giám sát để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý; 
 
Thông qua việc thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa Người sử dụng lao động và Người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại nơi làm việc, tạo ra động lực phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2022.
 
Tham dự Hội nghị gồm có:
- Bà Đinh Hồng Mai, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Máy  và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Ông Vũ Trung Thực, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dụng cụ số 1; 
- Ông Phạm Thành Đông - Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Đỗ Đức Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng Công ty;
- Bà Vũ Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty;
- Cùng các Ông, Bà trong Chi ủy Công ty, Ban Tổng giám đốc, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB CNVCLĐ đang làm việc tại Công ty. 

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, ông Phạm Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng  tâm 2022. Trong năm 2021, vượt qua những khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ, đoàn viên và người lao động Công ty  đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổng doanh thu và giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng ~ 30%; thu nhập bình quân của NLĐ tăng ~ 22% so với năm trước trong điều kiện  hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid -19, giá cả vật tư đầu vào tăng cao và các điều kiện khó khăn nội tại của Công ty. Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, GT SXCN ~ 7%, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, phòng ban, phân xưởng, trung tâm theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 
 
Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Công ty, bà Vũ Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả công tác Công đoàn, kết quả thực hiện TƯLĐTT. Trong năm 2021, việc làm, thu nhập của NLĐ được đảm bảo thể hiện kết quả thực hiện chỉ tiêu giá trị SXCN và thu nhập bình quân NLĐ tăng. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,… lễ, tết, được thực hiện đầy đủ theo TƯLĐTT. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, CBCNV bị ảnh hưởng do phải cách ly, nghỉ giãn cách được Công ty hỗ trợ tiền lương với mức lương tương đương lương tối thiểu vùng. Để triển khai nhiệm vụ Công đoàn trong năm 2022, Bà Thủy cũng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, động viên NLĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tuân thủ các quy chế quy định của Công ty, tuân thủ sự bố trí sắp để đem lại hiệu quả trong SXKD. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoach SXKD năm 2022.
 
Các đ/c Trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng tham luận về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD và đề xuất giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2022 thuộc phạm vi đơn vị mình đã tập hợp trước đó.
 
Đ/c Nguyễn Tiến Long, UV BCH Công đoàn thay mặt NLĐ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và đề xuất kiến nghị trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ và việc thực hiện  TƯLĐTT 
 
Các ý kiến của NLĐ được đ/c Phạm Thành Đông giải đáp tại hội nghị chú trọng việc đào tạo, phân công lao động linh hoạt đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ sản xuất; xây dựng cơ chế tiền lương từ hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ý kiến của người lao động tiếp tục được tiếp thu để giải đáp sau hội nghị bằng văn bản thông qua các phòng chức năng.
 
Ông Vũ Trung Thực, Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi lắng nghe ý kiến của NLĐ và giải đáp của Tổng giám đốc đã đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động SXKD của Công ty năm 2021. Trước nhiệm vụ khó khăn năm 2022, Công ty bố trí sắp xếp lao động, sử dụng máy móc thiết bị, tài sản hiện có của Công ty để đem lại hiệu quả thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo việc làm thu nhập cho NLĐ. NLĐ cũng cần phải có sự dịch chuyển về trình độ, tay nghề chuyên môn tăng khả năng đáp ứng yêu cầu cao trong công việc, phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu sản phẩm của Công ty. 
 
Bà Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu ý kiến đánh giá cao việc chăm lo đời sống cho NLĐ của BLĐ Công ty trong điều kiện khó khăn năm 2021. Với sự chỉ đạo của BLĐ Công ty cùng sự đoàn kết của NLĐ, Công ty sẽ thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 2022, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Bà Mai cũng chỉ đạo BCH Công đoàn Công ty thực hiện tốt công tác, tuyên truyền, giáo dục, động viên Đoàn viên Công đoàn thực hiện các nghị quyết, đường lối, chính sách cũng như tuân thủ nội quy, quy định của Công ty, động viên khích lệ NLĐ tại Hội nghị thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD được giao.
 
Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ 2022 về các chỉ tiêu SXKD nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
 
Một số hình Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 và hình ảnh hoạt động chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022 của đoàn viên, người lao động công ty.
 
Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498