• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Nghị quyết số 212/NĐ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021 về kế hoạch tổ chức Đạị hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 12/03/2021
Kính gửi: Các Quý cổ đông Tổng công ty.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498