• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MIE

Ngày đăng: 13/04/2021
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông: Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty được ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-MIE-BKS ngày 06/03/2017.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498