• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1 phát động Chương trình thực hiện tốt 5S

Ngày đăng: 30/07/2018
Nhận thức được hoạt động 5S là nền tảng nhằm tạo dựng nên một môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, tạo không khí làm việc hăng say, giúp CBCNV có nhiều cơ hội phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng giữa tất cả CBCNV, qua đó CBCNV sẽ làm việc với thái độ tích cực, có trách nhiệm hơn với công việc, sàng lọc kịp thời những bất hợp lý trong quá trình xử lý công việc cũng như tác phong làm việc.
Nhận thức được hoạt động 5S là nền tảng nhằm tạo dựng nên một môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, tạo không khí làm việc hăng say, giúp CBCNV có nhiều cơ hội phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng giữa tất cả CBCNV, qua đó CBCNV sẽ làm việc với thái độ tích cực, có trách nhiệm hơn với công việc, sàng lọc kịp thời những bất hợp lý trong quá trình xử lý công việc cũng như tác phong làm việc.
 
Ngày 24/7/2018 Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 tổ chức Lễ phát động Chương trình thực hiện tốt 5S.
 
Trước sự chứng kiến của toàn thể CBCNV trong toàn công ty, đồng chí Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc đã phát động Chương trình, đồng thời giao nhiệm vụ thực hiện 5S đến từng phân xưởng, phòng, ban.
 
 
Thực hiện nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, Ban chỉ đạo 5S đã công bố Kế hoạch triển khai thực hiện 5S tại Công ty. Trong đó nêu rõ mục tiêu chung của Công ty và các mục tiêu cụ thể để các bộ phận trong công ty nắm rõ và tuyên truyền vận động CBCNV, người lao động nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt 5S từ đó tích cực áp dụng trong quá trình làm việc tại đơn vị.
 
Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Bùi Hoàng Kế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã khẳng định: “Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng”- Những quy tắc đó đều hợp lý, đơn giản và tưởng như dễ dàng nhưng vấn đề là làm thế nào để CBCNV, người lao động thực hiện và việc thực hiện trở thành tập quán trong Công ty. Đồng chí cũng nhấn mạnh mục đích của 5S là triệt tiêu sự lãng phí, tăng hiệu suất làm việc, phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo môi trường làm việc cởi mở và thân thiện. Với mong muốn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng, việc chấp hành kỷ luật sẽ tốt hơn, các thao tác xử lý trong công việc sẽ trở nên dễ dàng và an toàn hơn, CBCNV, người lao động sẽ tự hào về nơi làm việc của mình, tăng cường việc phát huy sáng kiến của tất cả CBCNV, người lao động trong Công ty, tránh được những lãng phí không cần thiết góp phần đưa hình ảnh Công ty lên một tầm cao mới.
 
 
Ban chấp hành Đảng ủy sẽ phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền đến Đảng viên, Đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên và CBCNV, người lao động về ý nghĩa, tác dụng của việc triển khai thực hành 5S đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 
Cuối buổi Lễ phát động, trước sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong Công ty Trưởng các phòng, ban, phân xưởng, bộ phận đã ký cam kết thực hiện tốt chương trình 5S tại đơn vị mình quản lý, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới.
 
 
Ngay sau khi kết thúc Chương trình toàn thể CBCNV, Người lao động đã thực hiện một số công việc trong Kế hoạch triển khai thực hiện 5S.
 
Một số hình ảnh tại Lễ phát động Chương trình thực hiện 5S

 
Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498