• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1 tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 03/08/2018
Ngày 31/7/2018, Công ty CP Dụng cụ số 1 (TJC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty, Khu công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Ngày 31/7/2018, Công ty CP Dụng cụ số 1 (TJC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty, Khu công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
 
Quang cảnh Đại hội
 
Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 27 người, đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 61.340 cổ phần, tương đương 99,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
 
Đại biểu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán; Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban kiểm soát; Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn; Nguyễn Đức Trọng, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật.
 
Đại hội diễn ra dưới sự điều khiển của Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT MIE kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TJC; Vũ Trung Thực, UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty TJC.
 
Thay mặt Hội đồng quản trị, đồng chí Vũ Trung Thực, UV HĐQT- Tổng giám đốc Công ty TJC đã báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018 của Công ty.
 
Đ.c Vũ Trung Thực, UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty TJC
trình bày báo cáo tại Đại hội
 
Hội đồng quản trị TJC đã xác định các yếu tố nội tại như:cơ cấu tổ chức, cơ cấu vốn đầu tư, khấu hao tài sản, thực trạng máy móc thiết bị, giá trị hàng tồn kho và đánh giá thị trường sản phẩm, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Năm 2018, Hội đồng quản trị đưa ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu: Giá trị tổng sản lượng là 18 tỷ đồng; Tổng doanh thu 22,5 tỷ đồng, trong đó Doanhthu SXCN 17,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân 6,6 tr.đ/ng/tháng; lợi nhuận trước thuế 50tr.đ. Công tác đầu tư máy móc thiết bị được xem xét thực hiện theo định hướng chuyển hướng ngành nghề sản xuất phù hợp với sản xuất cung ứng theo chuỗi liên kết trong Tổng công ty. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, nội quy, quy định về quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, cải thiện môi trường làm việc,ổn định và nâng cao thu nhập, đời sống người lao động, nâng cao hình ảnh và vị thế của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT MIE kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TJC
phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 61.340 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, định hướng năm 2018.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, trích lập các quỹ năm 2017 và dự kiến năm 2018, phân chia cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018.
4. Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
5. Tiến hành miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát bà Trần Thị Phượng với tỷ lệ phiếu bầu là 100%.
 
Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những hoạt động mà HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực cố gắng trong năm 2017 đồng thời ghi nhận sự quyết tâm và tin tưởng vào công tác điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty.
 

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
 
Một số hình ảnh khác tại Đại hội
 

Ông Phạm Thanh Long – Cổ đông phát biểu tại đại hội
 
Chụp ảnh kỷ niệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và các đ.c trong HĐQT Công ty TJC

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498